DỰ ÁN TIÊU BIỂU
18-05-2020

THE MANOR HÀ NỘI

  •  Mễ Trì, Hà Nội
  •  Bitexco Group
  •  24 tháng
  •  Khu Phức hợp
  •  Hệ thống cơ điệ