Sản phẩm

THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT

Tình trạng: Hết hàng
  • Liên hệ: 0901 388 438
  • Email: ttthinhphat@gmail.comSố lượng
Mua hàng
Chi tiết sản phẩm

Hãng sản xuất / Nước sản xuất : DEHN / Đức
Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-167:1997, TCN 68-174:1998, IEC-61643-1
Công nghệ chế tạo: MOV, TSG, SG,…
Cấu hình bảo vệ: L1-N, L2-N, L3-N, N-E
Dòng tải định mức: 63 A
Dòng dò thiết bị: 4 mA
Điện áp làm việc lớn nhất: 440 Vrms
Bảo vệ dòng, ngắn mạch: MCB 2 cực 63A
Sụt áp khi đầy tải: <1.0 V
Khả năng cắt dòng sét – Xung 8/20s: 200kA/ 1 pha, 160kA/ 3 Pha
Điện áp ngưỡng Ur: 277 Vrms
Hiệu suất: >98 %
Khả năng thoát dòng xung sét 8/20s với 12 cặp xung lặp: >160kA
Thời gian nhạy đáp ứng: <25nsv Điện trở cách điện R1 đo tại 100VDC: >1000 M
Hiển thị trạng thái hoạt động trên mỗi pha: Hiển thị bên ngoài
– FAIL: Có
Dải môi trường hoạt động
– Nhiệt độ: -4080 oC
– Độ ẩm: 098 %
Cấu tạo thiết bị: Lắp trên thanh DIN 35mm

 

English Version :

Manufacturer/Origin: DENH/ Germany
Standards: TCN 68-167:1997, TCN 68-174:1998, IEC-61643-1
Producing technologies: MOV, TSG, SG,…
Protecting configuration: L1-N, L2-N, L3-N, N-
Rated load current: 63 A
Equipment leakage current: <4A
Maximum working electric pressure: 440 Vrms
Current protection, Short-circuit: MCB 2 pole 63A
Voltage drop when full load: <1.0 V
Capacity of Clay Cutting: sXung 8/20 : 200kA/ 1 phase, 160kA/ 3 phase
Threshold electric pressure Ur: 277 Vrms
Performance: >98 %:
12 repeat pulse pair: The ability to escape lighting pulse 8/20 >160kA
Time-sensitive response: <25nsv Insulation resistance R1 measured in 100VDC: >1000 M
Display the operating status on each phase: Outside display
FAIL: available
Operating environment band:
– Temperature: 80 oC-40
– Humidity: 98 %0
Equipment Structure: Installed on DIN 35mm bar

Thông số kỹ thuật
Product